[1983] Forfatter: Poul Willadsen

Beslutningsvejen omkring fremtidig varmeforsyning af Bramming by. Borgere, bestyrelsen for Bramming fjernvarme, politikere i by- og amtsråd samt energiminister Knud Enggårds drøftelser omkring varmeforsyning fra Vestkraft i Esbjerg eller investering i nyt kulfyr på fjernvarmeværket.

Stikord: Fjernvarme, naturgas, Bramming boligforening, forbrugerpris, olie

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her