Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse

Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse

[1990] Forfatter: Poul Haahr Tredje søndag i advent 1990 vil Sct. Ansgar Kirkes 75 års jubilæum blive fejret ved en festgudstjeneste, ligesom den i sin tid blev indviet ved en tilsvarende gudstjeneste i 1915, 12. de. netop 3.s. i advent. Stikord: Procession, Johs....
To sten

To sten

[1989] Olaf Bak På Sct. Ansgar Kirkegård i Bramming er der 2 mindesten, som er lavet af en kendt kunstner, billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen-Jacobsen. Stikord: Tage Møller, Johan N. Beier, Kirkeligt Samfund, Vilhelm Bissen Vil du læse hele artiklen? Se...
Et sogn og dets kirke

Et sogn og dets kirke

[1987] Forfatter: Henning Nørgaard Når man ser aviser fra forskellige landsdele, kan man næsten ikke undgå at lægge mærke til et fænomen, der har bredt sig som ringe i vandet gennem de senere år. Fænomenet hedder “bybevaring”….. Stikord:...
Degnene i Ravnsø 1741-1847

Degnene i Ravnsø 1741-1847

[1984] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen I Ravnsø degnebolig levede igennem godt hundrede år fire slægtled af degne, som der her skal berettes om. Tidligere har disse sogne nok været betjent af løbedegne fra Ribe katedralskole, dog kendes der en degnekaldelse af...