Forfatter: J. Gantzel Lauridsen

Gaarn-Larsen, der var født på Læsø 3. juli 1908, blev cand.theol. allerede i 1931 som 23-årig. Han var idealist som få. Han var pacifist og kom umiddelbart efter embedseksamen 22 måneder i Grib Skov som militærnægter. Da han var en fri mand igen, blev han tilbudt en stilling som dansk præst i Buenos Aires, men han afstod fra at tage mod tilbuddet.

Stikord: sogneembede, ordination, Ribe Domkirke, Fredsvenners Hjælpearbejde, præstegårdshaven

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her