Gamle fotografier fra Hunderup Samlingssal fortæller historier

Kirkemusik og orgelspil gennem godt 50 år

[2010] Forfatter: Ingrid Sand Simonsen Forfatteren skriver om sine mere end 50 år som organist ved Vester Nykirke Kirke og Vejrup Kirke og gør sig tanker om kirkelivet og kirkemusikkens udvikling i de to lokale kirker. Stikord: kirkemusik, Vil du læse hele artiklen?...
Vester Nykirke Kirke

Vester Nykirke Kirke

[1997] Forfatter: Grete Knudtzen Vester Nykirke sogn er nævnt første gang omkring 1290 og selve kirken omkring 1350. Frem til 1859 var Vester Nykirke sogn hovedsogn til Fåborg, hvorefter det blev anneks til Grimstrup. Fra 1978 har Vester Nykirke Kirke delt præst med...