Malerne på Endrupholm

Malerne på Endrupholm

[2018] Forfatter: Hanne Eiby Artiklen fortæller om de to herregårdsmalere Jeppe Stavn (1747 – 1826) og Henrik Gamst Jespersen (1853 – 1936) og om deres tid på Endrupholm. Stikord: Tøger Reenberg Teillman, adelsfolk Vil du læse hele artiklen? Se...
Kopper fra Raunsø præstegård

Kopper fra Raunsø præstegård

[1997] Forfatter: Niels Erik Junk Efter mundtlig overlevering af fhv. gårdejer Iver Iversen, skulle disse kopper være en foræring fra præstefruen fra Raunsø Præstegård, til fruen fra Endrupholm. Stikord: Jægersminde, Else Skytte, Johanne Iversen Vil du læse hele...
Kopper fra Raunsø præstegård

Endrupholms vandmølle

[1997] Forfatter: Ulla og Søren Ipsen Landevejen gik indtil 1938 ind gennem Endrup lige forbi vandmøllen, hvor der var bro og dæmning over Sneum Å. Den gamle mølle blev anlagt samtidig med, at herregården Endrupholm blev bygget i 1580. Det var almindeligt at anlægge...
Kopper fra Raunsø præstegård

Det skete ved Vibæk bæk

[1997] Forfatter: Vagn M. Husted Først på eftermiddagen sagde jeg til min kone: “Jeg kører lige over til Kedde”. “Nå har du lånt noget af ham?”. “Nej. Men vi skal prøve om vi kan finde stedet, hvor Kaj Lykke væltede med vognen, da han var...
Folkehold på Endrupholm

Folkehold på Endrupholm

[1995] Forfatter: Anna Schultz Landbrugskandidat H. J. Jespersen købte i 1882 Endrupholm af faderen. I H. J. Jespersens tid har der været et meget stort folkehold på EH – et folkehold som overvejende bestod af folk fra omegnen/landsbyerne i området. Der har...