[2011] Forfattere: Doris Poulsen og Tage Nielsen
“I Trap Danmark, 5. udgave, bind 18, Ribe Amt bliver Vong i 1472 omtalt som Weng. I 1481 er navnet Wongh. De to navne er ikke så fjernt fra det nuværende navn. Ifølge Trap er der tale om Nørre Vong, Sønder Vong, og Øster Vong. Hvorfor ikke noget Vester Vong?  Det undrer Vongs lokalhistoriker Erik Junk sig også over.” Læs i artiklen Niels Erik Junks og områdets historie.

Stikord: Vong skole, Købmandsgården, Vong Brugsforening, Enevold Pedersen, Iver Iversen, Toftgård, Højager, Tusindfryd, frysehus, Ravnsø,

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan