[2000] Forfatter: Ketty Fyhn

Vejrup Mølle blev bygget ca. 1870, og indtil 1920 ved jeg ikke hvem der ejede den, men fra Vejrup Sognearkiv oplyses det, at der 1906 var telefonstation på møllen, og at det havde åben fra 8-12 og 13-20, og ejeren dengang hed Anders J. Petersen.

Stikord: foderstof, metalvinger, stenkværne, bomuldskager, volber køer, kontrollør, autoværksted

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her