[1992] Forfatter: Alice Seeberg Nielsen

Efter at have været uddeler nogle år, henholdsvis i Grindsted og Vester Nebel (ved Esbjerg), købte min svigerfar I. P. Nielsen og min svigermor Anna Bjerre, Vejrup Købmandsgård 1. juli 1930. De købte Købmandsgården af et konsortium, der dengang ejede den og bestyredes af købmand Andersen.

Stikord: Manufakturafdeling, vareknaphed, landhandel, juleindkøb, omfartsvejen, gårdhund

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her