[1997] Forfatter: studiekreds af pensionister i Vejrup

I 1894 blev man i Vejrup enige om at forsøge at tegne aktier for at få et Gymnastik- og forsamlingshus. Bennet Iversen skænkede grunden, og så solgte man aktier á 10 kr. Da det ikke gav penge nok, vedtog man på generalforsamlingen, 17. november 1894, at sælge flere aktier á fem kroner.

Stikord: Aagaard, kassebogen, håndgerning, fælleslæsning, juletræsfest, møbelhus

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her