[1985] Forfatter: Ejler Nielsen

Varhogård i Gørding sogn var i ældre tid en hovedgård oprettet af Ove Skram. Han var en søn af Peder Skram, som ejede Hammergård ved Horsens. Der boede først bønder på Varho i 1493…

Stikord: Kaldsretten, mageskifte, enevælden, fæste, slægsgård

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her