[1987] Forfatter: Vagn M. Husted

I 1988 er det 200-året for stavnsbåndets ophævelse, og mange steder er man i gang med store forberedelser til at fejre dette jubilæum. At stavnsbåndets ophævelse var en betydningsfuld begivenhed i den danske landbobefolknings historie skal ikke anfægtes fra min side.

Stikord: Grevens Fejde, borgerkrig, hoveri, Johan Rantzau, misvækst, godsejere, arvefæste

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her