[1986] Forfatter: Carl P. Wolthers

En af de sidste træpumper her på egnen blev lavet af Carl P. Wolthers i 1954. Han overtog virksomheden efter sin far, Jens P. Wolthers, der døde i 1940 som 87-årig.

Stikord: Stilde Plantage, brøndrør, hygiejnen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her