[1990] Forfatter: Andreas Hansen

Som de fleste ved, blev der i krigsårene mangel på mange ting. En af disse var brændsel. I moserne Alsbro og Hunderup var der gennem mange år lavet tørv til husbehov, hvis man ejede en lod med tørvejord.

Stikord: Tørvepresse, Jedsted Mølle, Kr. Bertelsen, ringler

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her