[1997] Forfatter: Erling Schmidt

For 100 år siden – den første bro over Sneum Å ved Darum blev bygget i 1897. Broen, der var af træ, blev bygget i forbindelse med etableringen af vejforbindelsen mellem Esbjerg og Darum. For 110 år siden – det første forsamlingshus i Darum blev bygget i 1887.

Stikord: stormfloden, færgefart, foredragsforeningen, gymnastik, Lille Darum, Nørreby

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her