Min barndomsegn

Min barndomsegn

[2012] Forfatter: NIels Erik Junk (f. 1936) “Naturligt nok er det landbruget, der har været – og stadig er – vigtigste erhverv i et område som Vong. Jeg har i 2010 lavet en registrering og omtale af gårdene og husene i Vong, som jeg husker dem fra...
Bramming Landbrugscenters forhistorie

Bramming Landbrugscenters forhistorie

[2010] Forfatter: Michael Uldall I 1846 stiftedes den første landboforening i Ribe Amts vestlige del. Artiklen er en grundig gennemgang af landboforeningernes historie i vores område. Således blev i 1896 “Landboforeningen for Bramming- og Omegn” stiftet i...
Et erindringsglimt fra Kikkenborg

Et erindringsglimt fra Kikkenborg

[2009] Forfatter: Vagn Husted “Et par småglimt fra to meget forskellige, men også lidt usædvanlige møder, der fandt sted på Kikkenborg for henimod et århundrede siden og som i dag vel kun få – om nogen – har nogen erindring om.” Det første møde...
Marie og Viktor Larsen, “Lundsminde”, Vejrup

Marie og Viktor Larsen, “Lundsminde”, Vejrup

[2008] Forfatter: Ingrid Jensen Marie og Viktor Larsen har på hver deres måde efterladt erindringer hos folk fra Vejrup, der har haft hjemme i Vejrup over en periode i 1900-tallet. I kraft af deres virke kom de i kontakt med mange mennesker. De havde et lille...
Unge jøder på Bramming-egnen i 30erne

Unge jøder på Bramming-egnen i 30erne

Forfatter: Birgit Schack “Hechaluz” var en zionistisk-socialistisk ungdomsbevægelse , hvis program sigtede på at uddanne unge jøder inden for landbrug, mejeri og gartneri med henblik på de jødiske bosættelser i Palæstina. I årene 1936-1939 kom ni unge...