Reception for Lokalårbogen 2018

Reception for Lokalårbogen 2018

Fredag 30. november udkom årets Lokalårbog Udgivelsen af Lokalårbogen 2018 blev festligholdt ved en reception Vanen tro foregik det på Bamming Egnsmuseum. Ca. 70 mennesker havde valgt at bruge fredag eftermiddag på arrangementet på Egnsmuseet. Ved receptionen kunne...
En norsk jernovn fra Darum

En norsk jernovn fra Darum

[2010] Forfatter: Mogens Hansen (tidl. museumsinspektør) I 2008 blev Bramming Egnsmuseum tilbudt en meget gammel norsk jernovn, som havde været i familien Trondhjems eje i fire generationer. Artiklen fortæller ovnens og familiens historie. Stikord: Marie Trondhjem...
Skal vi have et egnsmuseum?

Skal vi have et egnsmuseum?

[1983] Forfatter: Flemming Just Efter et fællesmøde for Lokalhistorisk Forening og de seks sognearkiver i Bramming kommune er der bred enighed om en henvendelse til kulturudvalget, idet især Byhistorisk Arkiv i Bramming lider under et meget alvorligt pladsproblem....