Rids af Vejrup Sogns bibliotekshistorie

Rids af Vejrup Sogns bibliotekshistorie

Forfatter: Ingrid Jensen “Vejrup Sogns Biblioteksforening oprettedes på en stiftende generalforsamling den 26. juli 1934. Forud var afholdt et forberedende møde den 4. juli, hvor bibliotekar Esben Petersen, Esbjerg, gjorde rede for starten af et bibliotek, og...