Forfatter: Ingrid Jensen

“Vejrup Sogns Biblioteksforening oprettedes på en stiftende generalforsamling den 26. juli 1934. Forud var afholdt et forberedende møde den 4. juli, hvor bibliotekar Esben Petersen, Esbjerg, gjorde rede for starten af et bibliotek, og der nedsattes et udvalg til at arbejde med sagen.”

Stikord: indsamlingslister, Centralbiblioteket, vedtægter, fælleslæsning, oplæsning

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her