Bestyrelsen har konstitueret sig

Formand Mogens Jessing

Tirsdag 25. maj holdt foreningen generalforsamling 2021

– endelig blev det muligt.

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening har konstitueret sig sådan her:

Formand Mogens Jessing (Bramming)
Næstformand Nora Olesen (Gørding)
Kasserer Helle Hvitved (Hunderup)
Sekretær Anna Schultz (Vejrup)
Søren Byskov (Bamming Egnsmuseum)
Hanne Eiby (Bramming)
Birthe Vogt Andersen (Endrup Vester Nykirke)
Inger Andersen (Bramming)
Elisabeth M. Rasmussen (Darum)

Anna Schultz overtager i en periode bestyrelsesposten for Birger Henriksen
Marinus Lundgaard (Darum) ønskede efter mange år som menigt medlem (heraf nogle som formand) at trække sig tilbage.
Elisabeth M. Rasmussen (Darum) træder ind i bestyrelsen i stedet.

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen.
De øvrige seks medlemmer repræsenterer hver et sognearkiv.

Foto: Formand Mogens Jessing

Bestyrelsen har konstitueret sig

Mogens Hansen giver oplæg

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen har konstitueret sig:

Formand Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum

Næstformand Nora Olesen, Gørding

Kasserer Helle Hvitved, Hunderup

Sekretær Birger Henriksen, Vejrup

Hanne Ejby, Størsbøl

Inge Andersen, Bramming

Birthe Vogt Andersen, Bramming

Marinus Lundgård, Darum

Mogens Jessing, Bramming