Tirsdag 25. maj holdt foreningen generalforsamling 2021

– endelig blev det muligt.

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening har konstitueret sig sådan her:

Formand Mogens Jessing (Bramming)
Næstformand Nora Olesen (Gørding)
Kasserer Helle Hvitved (Hunderup)
Sekretær Anna Schultz (Vejrup)
Søren Byskov (Bamming Egnsmuseum)
Hanne Eiby (Bramming)
Birthe Vogt Andersen (Endrup Vester Nykirke)
Inger Andersen (Bramming)
Elisabeth M. Rasmussen (Darum)

Anna Schultz overtager i en periode bestyrelsesposten for Birger Henriksen
Marinus Lundgaard (Darum) ønskede efter mange år som menigt medlem (heraf nogle som formand) at trække sig tilbage.
Elisabeth M. Rasmussen (Darum) træder ind i bestyrelsen i stedet.

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen.
De øvrige seks medlemmer repræsenterer hver et sognearkiv.

Foto: Formand Mogens Jessing