[1992] Forfatter: Erling Schmidt

Ved udgravninger og ved fotografering fra fly er der blevet gjort fund, der viser, at der har boet mennesker i Darum igennem 3.000 år. Marsken og Vadehavet har allerede på det tidspunkt tiltrukket mennesker på grund af den rigdom af føde til mennesker og dyr, der er her.

Stikord: Isflod, toftedige, digegennembrud, digegrav, digekronen, forskråning

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her