[1983] Forfatter: Flemming Just

Efter et fællesmøde for Lokalhistorisk Forening og de seks sognearkiver i Bramming kommune er der bred enighed om en henvendelse til kulturudvalget, idet især Byhistorisk Arkiv i Bramming lider under et meget alvorligt pladsproblem. Pladsproblemerne på alle lokalarkiverne skyldtes også indlevering af mange genstande, redskaber og maskiner, som ønskes bevaret for eftertiden under betryggende forhold. Et opbevaringssted skal ses i sammenhæng med mere langsigtede ønsker om at få skabt et kulturhistorisk museum for Bramming kommune. Som egnet lokale til opbevaringssted og senere forhåbentlig et museum peger Lokalhistorisk Forening og sognearkiverne enstemmigt på det gamle elværk fra 1918 i Pedersstræde i Bramming.

Stikord: Vandtårnet, historieundervisning, kultur

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her