[2014] Forfatter: Kristian Vejrup
Krestine Franciska Handberg var en særling (1866 – 1950), der levede mellem Darum og Hunderup i en jordhule i Hollænderskoven. Forfatteren kendte lidt til Siska – som hun blev kaldt – da han og familien boede tæt på hende. Artiklen er en personling beretning.

Stikord:Lise Vejmand, fattighjælp, Andreas Christian Handberg

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan