Forfatter: Magne Juhl

I artiklen om Varhogård af Ejler Nielsen i Lokal-årbogen i 1985 nævnes om Ingeborg Madsen, som kom fra Plougstrup, at hendes familie vistnok stammer fra Nielsbygård i Føvling sogn. Det er ikke helt korrekt, hvorfor nogle af trådene her søges udredt.

Stikord: Varho, Gørding Mølle, folketælling, tvangsauktion, kirkebogen, fruentimmer, vandmølle, børnedødsfald

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her