Et online register til Lokalårbogens artikler er på vej.

Det vil tage lidt tid før det er komplet!

Arbejdet er gået i gang med registreringen
Alle Lokalårbogens artikler fra 1983 og til nyeste årgang bliver nu registreret online.
Det er et større arbejde og vil selvfølgelig tage noget tid før det er fuldendt.

Kan man så læse artiklerne i deres fulde ordlyd?
Artiklerne vil ikke blive tilgængelige i deres fulde ordlyd.
Men vil henvise til i hvilken årgang af årbogen artiklen findes.
Der vil også være et lille resume af artiklen.

Se her hvordan du kan læse artiklerne i deres fulde ordlyd

Hvad kan du bruge registret til?
Alle artikler handler om lokalhistorien i hele den tidlige Bramming Kommunes område.
Du kan søge på kryds og tværs af emner, forfattere, lokaliteter, begivenheder, navne og meget mere. Bare søg løs!