[1997] Forfatter: Thea Smidt

Skræddermester og senere gårdejer Poul Møller, født 7. marts 1847 – død 17. april 1939. Allerede på et tidligt tidspunkt havde Poul og hans plejeforældre bestemt, at han skulle være skrædder. Ved senere giftemål med Nielsine Pedersen i Kragelund, overtog Poul en gamle gård af svigerforældrene, som flyttede ind hos sønnen Jens på en nybygget gård. Poul var ikke blot en dygtig skrædder, men også en dygtig landmand.

Stikord: skræddertimen, symaskine, Niels Kryvily o Hanne, swot sup, skrædder-puncher, bindehosen, stude, køer

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her