[1994] Forfatter: Erling Schmidt

Darum Sognearkiv er ikke nogen ny foreteelse, idet man kan spore dets eksistens adskillige årtier tilbage i tiden. I forhandlingsprotokollen fra 1920 kan man læse følgende: “Det vedtoges at overflytte en del gamle protokoller og lignende fra kommunens arkiv til biblioteket”.

Stikord: Darum Skole, græsrodsarbejde, Darum Borgerforening, C. J. Plesner, Jens Hedegård Rasmussen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her