Forfatter: Arne Tubæk Naamansen

Foranlediget af Bramming Kommunes omlægning af Porsholt- og Gabelsvej blev det nødvendigt for Esbjerg Museum at foretage en nødudgravning. Udgravningsfeltet lå ca. 250 meter sydvest for Skt. Knuds Kirke, der er bygget i 1100-tallet og som muligvis kan have haft en forløber i træ.

Stikord: middelalder, jernalder, stridsøkse, gravhøj, gruber, jernudvinding, myremalm, keramik

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her