[1998] Forfatter: Knud Erik Nielsen

Høe bæk har gennem en årrække været kraftigt forurenet af okker. For at nedbringe denne okkerforurening og genskabe et mere alsidigt plante- og dyreliv i bækken, har Ribe Amt i samarbejde med Bramming kommune i 1997/98 etableret et såkaldt okkerrensningsanlæg og hævning af vandløbsbunden.

Stikord: ferrojern, pyrit, grundvandssænkning, stenstryg

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her