[1983] Forfatter: Else Gregersen

Mange kan med rette stille spørgsmålet: Når jeg ikke på vanlig vis kan få indflydelse ved hjælp af en stemmeseddel, hvad er så nærdemokrati for noget, og hvad kan det føre til, og hvis interesser skal det egentlig tjene?

Stikord: Kommunesammenlægning, folkelig, talsmænd, lokalpatriotisme, borgerforeninger

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her