[2018] Forfatter: Jane B. Møller
Niles ortved var 22 år og menig værnepligtig i den danske hær, da tyske tropper besatte Danmark i april 1940. Han var aktiv i modstandsbevægelsen fra en gang i 1943 og tilbragte de sidste uger af besættelsen i tysk fangenskab. I artiklen bilver hans liv efter besættelsen beskrevet.

Stikord: C. K. Olesen, modstandsbevægelsen, Bramminggruppen,sabotage

Vil du læse hele artiklen? Se mulighederne