[1997] Forfatter: Palle Siemen

Indtil for få år siden var spor efter middelalderen på Brammingegnen næsten udelukkende repræsenteret ved kirkernes vidnesbyrd eller kendt via de spredte skriftlige kilder. I de seneste år har disse historiske levn og kilder fået tilgang af arkæologiske kilder i form af bebyggelsesspor først ved Varhogård, senere ved Sønder Vejrup og sidst i Nørhøe.

Stikord: Sønderhøe, Gørding Sogn, Ilsted å, amatørarkæologer, sulehuse, stolpehuller, krumvæghuse, Høthe, Nørå

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her