[2004] Forfatter: Tage Nielsen
Bramidan A/S ved Annelise og Anders Haahr Jensen
I 1975 overtog to par Brdr. Lungholts Smede- og Maskinværksted i Bramming, der lå i Sct. Knuds Allé. Bygningerne skulle nedrives, så firmaet flyttede til Industrivej 17. Senere til Industrivej 69. Artiklen fortæller historien om firmaets udvikling, ny produktion, navneskift til Bramidan med videre.

Stikord: Henrik Dueholm Madsen, ballepressere, Kong Frederik den Niendes Hæderspris

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.