Forfatter: Einar Jensen

Danmark fik en ny start i 1945. Der var handling ikke kun ord. Alle ventede på at komme i gang. I Hunderup gik man i gang med at danne en brugsforening og byggede en brugs. Der var købmand både i Hunderup og Sejstrup, men andelsviljen var stærk.

Stikord: foderstofforeningerne, grundstensnedlæggelse, uddelerparret, rationeringsmærker, kreditleverandør

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her