[1996] Forfatter: Thea Smidt

Lundagergård, der ligger ved Hollænderskoven, hørte indtil 1790 ind under herresædet Kjærgård. I 1789 fik man tilladelse til at udstykke flere gårde fra herresædet. I første omgang blev fire gårde solgt samlet, men de solgtes senere til fæsterne, og Lundagergård blev da selvejergård.

Stikord: teglværk, Napoleon, krigsbytte, Jens Hollænder, simmer, Vilslev-Hunderup sogneråd, aftægtsbrev

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her