[1986] Forfatter: Louise Hansen

Da fotografiet nedenfor blev taget for 30-40 år siden, så det helt anderledes ud i Endrup end i dag. Hele området fra hovedvejen og til byen er fyldt med mange smukke huse, men dengang syntes vi også, at Endrup var en smuk lille by…..

Stikord: Endrupholm, Endrup Møllekro, dambrug

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her