[2000] Forfatter: Tove Hansen

Den 1. februar 1981 var FDF Darum klar til start. Forinden var der på foranledning af en gruppe forældre foregået et arbejde med at finde ud af, om der var interesse for og opbakning til at man kunne gå i gang med denne aktivitet.

Stikord: Darum præstegård, DGUs klubhus, Mamrelund, Sletten Ry, Koglen, sommerlejr, Skovhytten

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her