[1984] Forfatter: Hans Kjær

Kommuneplanloven udgør i dag grundlaget for bevaring af bebyggelser og miljøer i det omfang, der ikke er tale om egentlige fredning efter bygningsfredningsloven.

Stikord: Byggevedtægter, byggestil, lokalplan

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her