[2020] Forfatter: Jakob Lambertsen
Det lykkedes at skifte til undervisning i Bramming, men Gørding betalte. Jakob Lambertsens barndomshjem – gården Østergård – lå hvor kommunegrænserne krydsedes.  Han skriver således om da hans mor kom til Bramming med toget for at blive husbestyrerinde hos hans far Peter Lambertsen: “Hun så i realiteten hen over adskillige marker i Bramming Kommune, hvorefter øjet en kilometer borte nåede gården, som lå i Gørding Kommune. Kiggede hun lidt til højre for gården, var der et tæt hegn, som markerede grænsen til en tredje kommune, nemlig Hunderup”.

Stikord: Gårdhistorie, skolegang, Bramminge Kommuneskole, sogneråd

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her