[1992] Forfatter: Svend Holmberg Eriksen

Min far er født 1892, de var elleve søskende. Farfar var skomager og de levede i meget små kår. Far kom ud at tjene på en gård 8 km fra sit hjem, da han var 7 år. Lønnen for et halvt år var 1 pund uld. Far sov i karlekammeret, som selvfølgelig lå i tilknytning til hestestalden.

Stikord: Landbrugskrisen, tørv, ligkiste, avlsdyr, fodermester, mekanisering, Uldum Højskole, brunkulsgrave

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her