Forfatter: Boje Jensen

I 1975 blev flere landboforeninger og husmandsforeninger enige om at bygge Landbrugscentret på Industrivej i tilknytning til Landboauktionen. I den mellemliggende periode er der sket en stærk udvikling i landbrugserhvervet.

Stikord: Konsulentvirksomhed, planteavlskontor, kvægbrugskontor, demonstrationslandbrug

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her