[1986] Forfatter: Jens Chr. Madsen

For andet år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hård ved vintersæd og græsmarker. Det medførte i lighed med sidste år, at store arealer måtte pløjes og sås om i foråret. Så vidt vides var der ingen vinterbygmarker, der overlevede her på egnen.

Stikord: Tjernobyl, miljø, landbrugslov, familiebrug

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her