Forfatter: Niels Henning Nielsen

Året 1993 har inden for landbruget været præget af EF’s landbrugsreform. Landmændene har brugt meget tid og mange kræfter på at udfylde skemaer og sætte sig ind i komplicerede EF-forordninger.

Stikord: vandingsmaskiner, halmmangel, fødevarekvalitet, kvægbruget

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her