[1992] Forfatter: Erik Helbo Bjergmark

Braklægningen og et ændret afgrødevalg vil påvirke vores landskab omkring Bramming. De fleste vil nok synes, at det er i en positiv retning, fordi der vil komme flere køer på markerne og der vil være arealer, der er ideelle som ynglepladser for fugle og småvildt.

Stikord: Brakmarker, EF-reform, dyrkningsfri, GATT, følgeerhverv, foderstofforretninger

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her