[1988] Forfatter: Jens Chr. Madsen

Efter et par hårde vintre oplevede vi en vinter med megen nedbør og kun lidt frost, således at det faktisk blev en “grøn vinter”. Det gav en god overvintring af vintersæd – og græsmarker.

Stikord: Gødningsplaner, husdyrbruget, malkekvægbesætninger

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her