[1987] Forfatter: Jens Chr. Madsen

For tredje år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hår ved mange vintersæds- og græsmarker. Store arealer måtte pløjes om og nyetableres.

Stikord: Planteavl, husdyrbrug, miljøet, landboforening, husmandsforening

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her