[1985] Forfatter: Michael Uldall

Sidste års særdeles gode høstresultater har betydet en væsentlig bedring i dette års regnskabsresultater. Den gode avl i dette år vil givetvis på lignende måde slå igennem i næste års økonomiske resultat.

Stikord: Vækstbetingelser, arbejdskraftparadoks, miljødebat, kvælstof, kunstgødning

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her