[2000] Forfatter: Søverin Ernstsen

De første læplantningsforeninger blev dannet omkring 1880. Fra 1880 til 1977 blev der planter læhegn svarende til 30 læhegn rundt om hele jorden. I september 1902 blev der indkaldt til møde i Herning, og her gik 40 plantningsforeninger enstemmigt ind for dannelsen af De Samvirkende Planteforeninger.

Stikord: hvidgran, Hedeselskabet, Det flyvende Korps, Havebrugsforeningen, FEOGA, Bramming Læplantningslaug

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her