[1992] Forfatter: Olaf Bak

I 1890 begyndte man at beskæftige sig med det, der senere blev til Bramming Sygekasse. Foruden sygekassen er også ejendommen Jerbanegade 8 100-års jubilar i år, idet den østlige del er opført nævnte år (muligvis påbegyndt 1891). Huset blev simpelt hen opført som lægebolig alene med henblik på at få en læge til byen.

Stikord: P. N. Fenger, sygekasselovene, konsortiet

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her