[1987] Forfatter: Egon L. Lorentzen

Byrådet har d. 27. april 1987 godkendt en kommuneplan, som fastlægger de fysiske rammer for kommunens udvikling frem til 1996. Kommuneplanen er en nyskabelse i den forstand, at den dækker hele kommunen….

Stikord: Bysamfund, landområder, hovedstruktur, rammedel

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her